North of the ordinary

Doe mee aan Roverway 2024
Roverway 2024 vindt plaats in Noorwegen van 21 juli tot 3 augustus 2024. Het thema voor de Roverway is "Ten noorden van het gewone". Welkom in Noorwegen! 


De Roverway is verdeeld in twee delen. Tijdens de eerste dagen verzamelen de deelnemers zich in kleinere groepen en krijgen ze de kans om een zelfgekozen route te verkennen. De routes zullen door heel Zuid-Noorwegen lopen en eindigen in een gezamenlijke Roverway in de omgeving van Stavanger. 


Ben je in 2024 tussen 16 en 22 jaar oud?
Bereid je voor op de tijd van je leven bij Roverway 2024! Om als deelnemer aan Roverway deel te nemen moet je geboren zijn tussen 1 augustus 2001 en 22 juli 2008. 


Ben je in 2024 ouder dan 22 jaar? 
Geboren voor 1 augustus 2001? Geen zorgen - je kunt nog steeds deelnemen. Doe mee als IST, een internationaal staflid! Zelfs als je deelneemt als IST kun je de buitengewone natuur van Noorwegen verkennen en herinneringen voor het leven creëren met nieuwe, internationale vrienden.


Participez à Roverway 2024
Roverway 2024 aura lieu en Norvège du 21 juillet au 3er août 2024. Le thème du Roverway est "Au nord de l'ordinaire". Bienvenue en Norvège ! 


Le Roverway est divisé en deux parties. Les premiers jours, les participants se réuniront en petits groupes et auront l'occasion d'explorer un sentier qu'ils auront eux-mêmes choisi. Les parcours se dérouleront dans le sud de la Norvège et se termineront par un Roverway commun près de Stavanger. 


Vous avez entre 16 et 22 ans en 2024 ?
Préparez-vous à vivre l'expérience de votre vie à Roverway 2024 ! Pour participer à Roverway en tant que participant, vous devez être né entre le 1er août 2001 et le 22 juillet 2008. 


Vous aurez plus de 22 ans en 2024 ? 
Vous êtes né avant le 1er août 2001 ? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours participer. Participez en tant que TSI, un membre du personnel international ! Même si vous participez en tant qu'ESI, vous pourrez explorer la nature extraordinaire de la Norvège et créer des souvenirs pour la vie avec de nouveaux amis internationaux.